Thiền Tứ Niệm Xứ

Thầy Bá Phong nhiều năm nghiên cứu kinh điển Nikaya, được xem là gần nhất với lời dạy của Đức Phật Sakya Gotama bằng cả 2 ngôn ngữ Tiếng Việt qua bản dịch của thầy Thích Minh Châu và Tiếng Anh qua các bản dịch ở trang suttacentral.net.

Thầy Bá Phong đã tham gia và được Thiền sư Nguyên Tuệ trực tiếp hướng dẫn thực hành Thiền Tứ Niệm Xứ tại các khóa học tập trung miên mật 9 ngày 8 đêm.

Thầy Bá Phong cùng với Thiền sư Nguyên Tuệ, thầy Tuấn Hà, thầy Trần Văn Dũng, Thầy Phạm Thanh Nam đã đồng sáng lập Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Gosinga Việt Nam hiện đang là tổ chức lớn nhất tại Việt Nam hướng dẫn Thiền Tứ Niệm Xứ cả trên môi trường Online và Offline.

Thầy Bá Phong là phó chủ tịch của Gosinga Việt Nam và phụ trách hoạt động của Gosinga tại khu vực Miền Trung.

Thầy cũng đang cùng các thành viên chủ chốt của Gosinga Miền Trung thiết kế và xây dựng Làng Bình An Gosinga Miền Trung.

Thầy Bá Phong dạy Thiền Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh Đạo hàng tuần vào Sáng Thứ Sáu tại địa điểm sinh hoạt Gosinga Miền Trung, 101 Hoàng Thị Loan, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thầy Bá Phong tham gia điều hành các hoạt động online của Gosinga Việt Nam, trực tiếp quản trị các fanpage và các nhóm facebook sau:

Để liên hệ với thầy Bá Phong, xin vui lòng: