Người Xốt và Người Xấu

Tôi viết bài này là trải nghiệm cá nhân nhưng có thể có giá trị tham khảo cho một số người.


Tôi có mối quan hệ rộng rãi gần như với mọi giới trong xã hội: doanh nhân, trí thức, người nước ngoài, quan chức, công chức nhà nước, tu sĩ, nhà báo, kỹ sư, giáo viên, xã hội đen, người nghiện, người bị bệnh tâm thần, chị em single mom, giới trẻ, sinh viên, các em học sinh từ lớp 1 đến cấp 3,… Tôi luôn tranh thủ cơ hội tiếp xúc với những nhóm người mới để khám phá lộ trình tâm của họ và thử nghiệm xem liệu Thiền Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh Đạo sẽ ảnh hưởng đến những nhóm người đó như thế nào.

Trong suy nghĩ cũng như lời nói, tôi không bao giờ nhận định ai là người tốt, ai là người xấu cả. Nếu lộ trình tâm của một người là bát tà đạo, họ luôn bị Tham Sân Si và Ham muốn cá nhân điều khiển, họ là nạn nhân của hiểu biết Vô Minh do bị nhồi sọ từ khi sinh ra, dù có nói gì hay làm gì họ đáng thương hơn là đáng trách. Nếu lộ trình tâm là Bát chánh đạo thì người đó thoát khỏi sự trói buộc của Tham Sân Si, người đó sẽ nói lời tử tế, hành động tử tế và kiếm sống tử tế.

Khi ai đó nói hoặc hành động khiến cho tôi nhận được lợi lạc, tôi cảm ơn và khắc ghi điều đó. Về cơ bản, với tư duy thiết thực ở hiện tại, hầu như không ai có thể dùng lời nói hay hành động mà gây ra được thiệt hại cho tôi, nên lâu lắm rồi, tôi chẳng có thiệt hại gì nên cũng chẳng oán trách ai cả. Tôi cũng chẳng vì hám lợi mà mờ mắt tin tưởng một ai để rồi phải vỡ mộng. Quý vị theo dõi facebook của tôi có lẽ cũng thấy điều đó. Tôi nhớ có lẽ lâu lắm rồi chẳng than phiền về bất kỳ ai.

Nếu ai đó liên hệ và cần sự giúp đỡ, tôi luôn sẵn sàng trong điều kiện, khả năng của mình. Thường tôi chỉ mạnh trong việc tư vấn giải pháp và cung cấp các mối quan hệ xã hội, các địa chỉ tin cậy để góp phần giải quyết vấn đề của người nhờ.

Khi tôi muốn chủ động đề nghị ai đó nói hoặc làm điều có lợi cho tôi, tôi luôn tư duy win-win nghĩa là coi họ là đối tác, và tìm cách sao cho họ cũng có lợi ích gì đó khi làm vậy trước khi đề nghị. Sòng phẳng nữa thì thoả thuận trả tiền.

Khi quan hệ xã hội mà thoát khỏi sự ràng buộc của nhận định ai là người tốt, ai là người xấu, ta sẽ thấy thoải mái, bình an. Ta không cần đặt câu hỏi liệu một người có đủ tốt để tin tưởng không hay liệu một người có xấu để mà phải đề phòng không. Ta cũng không phải vỡ mộng khi tin nhầm người.

admin