Nên đưa các hiểu biết cơ bản về quản lý dự án vào chương trình phổ thông

1. Xưa cha ông khuyên: Tĩnh Tâm, Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ.

Ngôn ngữ hiện đại thì gọi là: Quản trị bản thân, quản trị gia đình, quản trị doanh nghiệp, quản trị quốc gia,..

Tất cả mọi con người muốn sống yên ổn (bình an trong tâm) thì ít nhất cũng phải biết quản trị bản thân và quản trị gia đình. Còn không thì bể nhoe cả.

Muốn giàu có thì làm doanh nhân, phải biết thêm về quản trị doanh nghiệp.

Muốn làm lãnh đạo các cơ quan công quyền thì phải biết thêm về quản trị quốc gia.

Các hiểu biết về quản trị nói chung thì liên quan cụ thể đến các kiến thức và trải nghiệm về Quản lý dự án (Project Management).

2. Tất cả các mục tiêu lớn bé của bản thân, gia đình, doanh nghiệp, quốc gia đều có thể thiết lập thành các dự án, xây dựng cấu trúc phân chia công việc (WBS), ước lượng chi phí, tiến độ, nhân lực, công cụ, kỹ thuật, tổ chức thực hiện, kiểm soát chất lượng, dòng tiền, nghiệm thu thanh toán, …

Cho đến nay, thế giới có Viện quản lý dự án (PMI), cung cấp 1 tài liệu chuẩn về quản lý dự án được cộng đồng thế giới công nhận, có tên là Hướng dẫn về những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự án (PMBOK Guide), phiên bản mới nhất là phiên bản 6.

Chỉ cần tham khảo tài liệu này, soạn thảo thành 1 giáo trình căn bản, chắt lọc các kiến thức cơ bản nhất, tổ chức học sinh thành các nhóm để giải quyết một số các vấn đề phù hợp với lứa tuổi dưới dạng các dự án. Bên giáo dục gọi là dạy học theo dự án (project based learning).

Mục đích là để học sinh ngấm được một cách tự nhiên các khái niệm căn bản và lối tư duy quản lý dự án, vận dụng nó trong quản trị bản thân, quản trị gia đình và sau này là quản trị doanh nghiệp, quản trị quốc gia.

3. Nếu giáo dục công chưa thể thực hiện được do các ràng buộc về thể chế, thì các trường tư có thể xây dựng môn học Quản lý dự án và đưa và chương trình. Vừa là đào tạo cho học sinh vừa có tính PR quảng bá thương hiệu ở một level cao hơn, thay vì cho học sinh chơi mấy trò con nít.

4. Về phía cá nhân, chắc chắn tôi cũng sẽ định hướng cho các con tích lũy các hiểu biết về quản lý dự án khi độ tuổi và nhận thức của các cháu phù hợp. Nếu con tôi có may mắn được học môn này trong trường thì là tốt. Nếu không thì tôi định hướng cho các cháu TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN.

Cuối cùng, giáo dục nói chung và giáo dục trẻ em nói riêng đều phải dựa trên các năng lực nền tảng: năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực tập trung liên tục, năng lực sống thích nghi và bình an trong mọi khoảnh khắc.

admin