Đạo tạo kỹ năng chú tâm liên tục và kỹ năng thích nghi

Thời lượng: 3 tiếng đồng hồ không giải lao

Đối tượng: cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, tổ chức

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '5 TIÊU CHUẨN CHÂN LÝ PHỔ QUÁT .Thiết thực ở hiện tại .Đến để mà thấy, không phải đến để mà tin •Không bị chi phối bởi thời gian, không gian Có tính hướng thượng •Dành cho người trí tự mình giác hiểu'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG •Hạnh phúc, nhận dạng Hạnh phúc. Khổ đau •Đau trên thân và Phiền não trong tâm: ví dụ về cái tát .Sở hữu thứ mang lại Hạnh phúc lại gây ra Phiền não, đòn gánh 2 đầu •Nhận dạng Phiền não trên 4 khía cạnh: Bản chất, Nguyên nhân, Trạng thái vắng mặt phiền nào, con đường nhiếp phục và chẩm dứt phiền não trong tâm. Đạt đến trạng thái luôn có Vui và Thoải mái trong mọi khoảnh khắc số‘ng.'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KHÁM PHÁ THỰC •Quan sát thí nghiệm Rút ra kết luận về Thực tại là cảm giác tỷ người là 7 tỷ thực tại khác nhau .Mở rộng giác quan, góc nhìn .Xử lý xung đột, cải thiện giao tiếp •Mỗi người sẽ phải tự giải quyết các vấn đề về Phiền não trong thực tại = thế giới cảm giác của chính'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HIỂU BIẾT NHÂN QUẢ: LÝ DUYÊN KHỚ •Quan sát thí nghiệm và rút ra luật nhân quả theo nhận thức Lý duyên khởi: Hai nhân tiếp xúc cùng diệt phát sinh Quả. .Một số các ví dụ về Lý duyên khởi trong môi trường doanh nghiệp •Nhận dạng và phòng ngừa rủi ro để tối ưu hóa Kết Quả.'
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO GIÁC QUAN GHI CAMGIÁC THỌ TRẦN TƯỜNG LOẠI CAM GIÁC THIỀN ĐỘNG NIỆM 6ĐỐI TƯỢNG GIÁC QUAN MINH THIEN CHÁNH CHÁNH THỨCK NGHIỆM CHÁNH ĐỊNH GIÁC] ÁGNà DUY NHƯ YTÁCY (KHԔNG) CHÁNHNGỮ NGHIỆP CHÁNH TÂM GIAI THOAT VÔTƯỚNG) TUỆ GIẢI THOAT (VOTÁC) LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO TỚI NIẾT BÀN'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH •Thực hành chú tâm liên tục tại lớp ngồi, đi lại •Thực hành chú tâm liên tục tại nhà, trong mọi tư thế •Thực hành chú tâm liên tục lúc ăn uống •Trạng thái Vô niệm về thời gian khi thực hành chú tâm liên tục Phát năng lực thích nghi Phát triển trí tuệ dựa trên bản chất Phát triển lái sống tử tế một cách tự nhiên'
Có thể là hình ảnh về văn bản

admin